Kamerans historia

Vad tänker du på när du hör ordet kamera? Är det din mobilkamera som gör sig påmind eller är det kanske din systemkamera som dyker upp i minnet? Kameror har funnit länge och kom före andra saker som vi förknippar med maskinen. Man har spårat kamerans rötter till antikens Kina och Grekland, där man använde ett hål eller en lins för att projicera en bild på en vägg. Kamerans historia tog sedan ett stort språng när den arabiske fysikern Ibn al-Haytham publicerade sin bok ”Book of Optics” 1021. Där beskrev han hur han skapat den första hålkameran efter att ha observerat hur ljus passerade genom fönsterluckor. Ibn al-Haytham lade också märke till att mindre hål skapade skarpare bilder. Han skulle sedan komma att bli känd som skaparen av den första ”camera obscura, den första riktiga föregångaren till den moderna kameran. Det skulle dröja över femhundra år innan kamerans historia skulle ta ännu ett stort steg. Reiners Gemma Frisius, en matematiker och instrumentskapare, använde en camera obscura för att framgångsrikt observera en solförmörkelse och publicerade sina metoder och resultat i ”De Radio Astronimica et Geometrico”. Unnder denna punkt av kamerans historia fanns det ingen möjlighet att bevara de bilder som man såg eller ta den med sig. Faktum var att de första kamera-liknade anordningarna var stora som rum och endast hade plats för en eller två personer. Det skulle dröja till 1685 tills den första portabla och praktiska kameran var tilltänkt av Johann Zahn och ytterligare 150 år innan det blev möjligt att skapa den. Runt 1816 togs det första steget mot att kombinera camera obscura och möjligheten att bevara bilderna man såg. Det var Nicéphore Niépce som då använde en lite kamera han skapat själv i kombination med ett papper med silverklorid. Han skulle komma att ta det definitiva steget mot de moderna kameror som används idag.

(Visited 144 times, 1 visits today)